Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download file Download BibTeX

Title

A Commercial Break - The Multifunctional Treatment of Urban Space

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

PL Przerwa na reklamę czyli wielofunkcyjne traktowanie przestrzeni miejskiej

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

english

Keywords
EN
  • immersion
  • public space
  • space valorisation
PL
  • immersja
  • przestrzeń publiczna
  • waloryzacja przestrzeni
Abstract

EN The article addresses the problem of the nature of the elements crystallising contemporary public spaces in the context of the immersive action of commercial zones and areas of mass marketing of visual content. The research was based on observation, in situ analysis, as well as emotional perception (direct contact and perceptual reaction), in order to analyse selected urban spaces, as a result attempting to define an additional measure that valorises space.

PL Artykuł porusza problem charakteru elementów krystalizujących współczesne przestrzenie publiczne w kontekście immersyjnego działania stref handlu i obszarów masowej sprzedaży treści wizualnych. Badania oparto na obserwacji, analizie in situ, a także emocjonalnym odbiorze (bezpośredni kontakt i reakcja percepcyjna), celem przeprowadzenia analizy wybranych przestrzeni miejskich. W rezultacie podjęto próbę zdefiniowania dodatkowego miernika waloryzującego przestrzeń.

Pages (from - to)

125 - 137

DOI

10.23817/2023.defarch.1-10

URL

https://dpa.arch.pk.edu.pl/wp-content/uploads/Definiowanie-przestrzeni-2023-tom-1-Sluchocka.pdf

Book

Defining the Architectural Space - Architecture and the City, 2023, vol. 1

Presented on

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej - Architektura i miasto, 17-18.11.2023, Cracow, Poland

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.