Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download file Download BibTeX

Title

Space for Heroes. A universal and inclusive approach to creating the architectural environment of Ukraine's war veterans

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

PL Przestrzeń przeznaczona bohaterom. Uniwersalne i inkluzywne podejście w kreowaniu otoczenia architektonicznego weteranów wojennych Ukrainy

UK Простір для героїв. Универсальный та інклюзивний підхід до створення архітектурного середовища для ветеранів в Україні.

Year of publication

2023

Chapter type

abstract

Publication language

english | polish | ukrainian

Keywords
EN
  • universal design
  • war
  • conflict
Abstract

PL Konflikty zbrojne niosą w szeregach armii śmierć i cierpienie. Poprawa standardów i technik medycznych powoduje że wielu żołnierzy szczęśliwie powraca z frontu – często jednak muszą się borykać z konsekwencjami odniesionych ran i traumatycznych doznań (ZSP). Przestrzeń przeznaczona Bohaterom to koncepcja, która ma na celu propagowanie godnego funkcjonowania w społeczności – pomimo niepełnosprawności będącej wynikiem działań zbrojonych. Idea ma na celu propagowanie wzorców projektowych ułatwiających codzienne życie osobom, które poświęciły zdrowie dla swojego kraju. Zdaniem autorki tam, gdzie wojna czyni spustoszenie, technika i technologia mogą w jakimś stopniu przywrócić samodzielność, sprawność a zatem i godność. W pracy poruszono dwa wymiary tego zagadnienia: narracyjny – odwołujący się do warstwy znaczeniowej, psychologicznej w projektowaniu architektonicznym oraz dostępności i bezpieczeństwa - dotyczący aspektu fizycznego otaczającej przestrzeni życia.

Pages (from - to)

48 - 49

Book

Architecture for Challenges - Rebuilding Ukraine

Presented on

International Scientific Conference Architecture of Challenges – Rebuilding Ukraine, 3-4.07.2023, Warszawa, Polska

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.