Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Okulograficzne badanie we wnętrzach bibliotek publicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN Occulographic study on greenery in interiors of public libraries

Year of publication

2023

Published in

Space & Form

Journal year: 2023 | Journal number: nr 56

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • projektowanie biofiliczne
 • projektowanie wnętrz
 • wnętrza bibliotek publicznych
 • badanie okulograficzne
 • zieleń we wnętrzach
 • urządzenie do eye trackingu (okulograficzne)
EN
 • biophilic design
 • interior design
 • public libraries interiors
 • eye tracking study
 • greenery in interior
 • eye-tracking (oculographic) device
Abstract

PL Koncepcja projektowania biofilnego ma na celu przywrócenie relacji między człowiekiem a naturą w przestrzeniach, w których żyjemy. Przedstawione w artykule badanie dotyczy przestrzeni bibliotek publicznych, w których naturalna zieleń została zaprojektowana jako integralna część projektu wnętrza. Analiza opiera się na badaniu ilościowym z wykorzystaniem urządzenia śledzącego wzrok (eyetracking device). Wyniki przedstawiają intensywność występowania punktów fiksacji wzroku przedstawione jako mapy ciepła (heat-maps), które opisują związek pomiędzy obecnością zieleni we wnętrzu a ścieżką wzroku obserwatorów. Przedstawione wnioski co do pożądanych cech i kompozycji zieleni we wnętrzu mają charakter aplikacyjny w architekturze wnętrz.

EN The concept of biophilic design aims to restore the relationship between humans and nature in the spaces we live in. The study presented in the article concerns public library spaces in which natural greenery was introduced as an integral part of the interior design. The analysis involves quantitative observation with an eye-tracking device. The results demonstrate the rate of observed fixation points presented as heat maps, which describe the connection between the presence of greenery in the interiors and the observers' viewing track. The presented conclusions on desirable qualities and composition of greenery in the interior are applicable in the interior architecture.

Pages (from - to)

67 - 84

DOI

10.21005/pif.2023.56.B-03

URL

http://pif.zut.edu.pl/getfile.php?file=zqekirq9ol9l1x7gl68x7rbw6qcdrxjpp019yvbb4x5mxh0d9a&lang=en

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.