Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Komentarz do krajobrazu. Metodologia badań

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • metodologia
  • tożsamość
  • kompozycja
  • krajobraz
  • konurbacja
  • złożoność przyrodnicza
Abstract

PL W autorskiej monografii i pod tytułem „Komentarz do krajobrazu” przeanalizowanych zostało 29 jednostek osadniczych konurbacji poznańskiej, które tworzyły złożoność przestrzenno-krajobrazową Poznania do końca XVIII wieku. W niniejszym artykule na przykładzie wybranego jednego elementu osadniczego Chwaliszewa przedstawiona została metodologia za pomocą której odtworzony został krajobraz całości przestrzennej i przyrodniczej XVIII wiecznego Poznania.

Pages (from - to)

155 - 171

Book

Arche & Psyche 9

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.