Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Misc

Download BibTeX

Title

Cyfrowy paszport produktu

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport

Title variant

EN Digital product passport

Year of publication

2024

Document type

educational materials

Publication language

polish

Abstract

PL Cyfrowy Paszport Produktu to Elektroniczny dokument dla całego łańcucha dostaw produktu Unia Europejska 25 października 2022 roku w ramach Zielonego Ładu, przyjęła Dyrektywę 2012/27/EU regulacji “Zrównoważony Produkt”. Po pracach Komisji Europejskiej w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ustanawiających ramy ustalania wymogów dotyczących eko-projeku dla zrównoważonych produktów uchyliły dyrektywę 2009/125/WE. Rozporządzenie ws Eko-projektu dla Zrównoważonych Produktów (Eco-design for Sustainable Products Regulation – ESPR) wprowadza definicję Cyfrowego Paszportu Produktu (Digital Product Passport – DPP). Projektem DPP kierują trzy departamenty Komisji Europejskiej: A. DG Connect, B. DG Grow , C. DG Environmen.

Pages (from - to)

1 - 59

URL

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7164743683223764992/?originTrackingId=MQc5lBk7S1CRuPB%2FupFjAw%3D%3D

Comments

Liczba wyświetleń 2366 IX'2023 - III'2024

Date of publication

2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.