Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Spektroskopowa charakteryzacja materiałów optycznych z grupy oriokrzemianów lutetowo-gadolinowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

45 - 54

Książka

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości. T. 1