Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości. T. 1

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data opublikowania

2016

Liczba stron

702

ISBN

9788394522513

Rozdziały
Spektroskopowa charakteryzacja materiałów optycznych z grupy oriokrzemianów lutetowo-gadolinowych (s. 45-54)
Charakterystyka struktur grafenowych na podłożach stałych metodami spektroskopowymi. (s. 212-222)
Zastosowanie metod chemometrycznych w analizie danych spektroskopowych uzyskanych na powierzchni szkliwa zębów ludzkich metodą spektroskopii Ramana (s. 231-234)