Trwa generowanie pliku...

Strona główna / Publikacje / Asset Sources of Competitive Advantage of SMEs From High-tech Sector in the Region of Greater Poland

Artykuł

Tytuł Asset Sources of Competitive Advantage of SMEs From High-tech Sector in the Region of Greater Poland
Autorzy

1 Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | P pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Oeconomia Copernicana

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 6 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • soft assets
  • competitive advantage
  • high-tech sector
  • innovations
  • sme’s
Strony (od-do)

73 - 90

DOI 10.12775/OeC.2015.030
Licencja

CC BY-ND (uznanie autorstwa - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW

11

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11