Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Małgorzata Gajowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

malgorzata.gajowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 90

PBN ID

2339266

ORCID

0000-0002-5631-7758

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
5.1 Ekonomia i finanse: 25%

Rozdziały (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS