Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ludzie starsi we współczesnym społeczeństwie

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Older people in contemporary society

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Rocznik: 2015 | Numer: nr 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • starzenie się społeczeństwa
  • ludzie starsi
  • ludzie starsi w społeczeństwie
  • wykorzystanie kapitału intelektualnego ludzi starszych
Strony (od-do)

123 - 134

Uwagi

art. na płycie CD

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8