Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Determining maitenance services using production performance indicators

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Research in Logistics & Production

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 6 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • maintenance
  • kpi
  • breakdown
  • stop time
  • production volume
Strony (od-do)

361 - 374

DOI

10.21008/j.2083-4950.2016.6.4.8

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8