Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Oeconomia Copernicana

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 4 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • innowacyjność przedsiębiorstw
  • partnerstwo publiczno-prywatne
  • wydatki rządowe
Strony (od-do)

19 - 36

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11