Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Ocena hałasu na stanowisku pracy motorniczego w wybranych typach tramwajów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • hałas na stanowisku pracy
  • regulacje prawne
  • poziom dopuszczalny
Strony (od-do)

1 - 7

Uwagi

materiały na CD

Książka

XXII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2016, 30 maja - 1 czerwca 2016 r., Bydgoszcz, Gniew : materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

XXII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2016, 30.05.2016 - 01.06.2016, Bydgoszcz, Gniew, Polska