Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XXII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2016, 30 maja - 1 czerwca 2016 r., Bydgoszcz, Gniew : materiały konferencyjne

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Data opublikowania

2016

Opis fizyczny

CD-ROM

Uwagi

CD

Rozdziały
Wibroakustyczny opis kombinacji tramwaj – tor na przykładzie systemu tramwajowego w Poznaniu (s. 1-6)
Oddziaływania dynamiczne nowoczesnych tramwajów z wybranymi torowiskami w aspekcie generowania drgań parasejsmicznych (s. 1-10)
Wybrane wymagania w zakresie wyposażenia przestrzeni pasażerskiej nowoczesnych tramwajów (s. 1-9)
Nowoczesne pojazdy stosowane w pracach manewrowych (s. 1-12)
Analiza zdarzeń niebezpiecznych na przejazdach kolejowo-drogowych z udziałem kierowców metodą Bow-Tie (s. 1-9)
Podstawy identyfikacji zagrożeń dedykowanej obszarom analiz w systemie kolejowym (s. 1-9)
Ocena hałasu na stanowisku pracy motorniczego w wybranych typach tramwajów (s. 1-7)
Sposoby zmniejszenia energochłonności ruchu pojazdów transportu masowego (s. 1-8)
Wpływ zmiany podatności dynamicznej koła tramwajowego na generowany sygnał akustyczny (s. 1-8)
Propozycja modyfikacji profilu koła tramwajowego PST (s. 1-9)