Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Poka Yoke system based on image analysis and object recognition

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 95

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

DOI

10.1088/1757-899X/95/1/012138

Zaprezentowany na

3rd International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering (ModTech), 17-20.06.2015, Mamaia, Romania

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Publikacja indeksowana w

WoS (15)