Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Akcelerator Wiedzy Technicznej® - projektowanie przyszłości

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Technical Knowledge Accelerator® - designing the future

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Rocznik: 2014 | Numer: nr 37

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • informacja
  • kompetencje
  • rynek pracy
  • kształcenie
Strony (od-do)

81 - 84

Zaprezentowany na

I Konferencja e-Technologies in Engineering Education eTEE’2014, 30.04.2014, Gdańsk, Poland

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10