Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Mixing ABS and DES Approach to Modeling of a Delivery Process in the Automotive Industry

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik | [ S ] student

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • agent based modeling
  • simulation
  • manufacturing
Strony (od-do)

133 - 143

DOI

10.1007/978-3-319-07767-3_13

Książka

Highlights of Practical Applications of Heterogeneous Multi-Agent Systems : the PAAMS Collection : PAAMS 2014 International Workshops, Salamanca, Spain, June 4-6, 2014 : Proceedings

Zaprezentowany na

PAAMS 2014 International Workshops, 4-6.06.2014, Salamanca, Spain

Publikacja indeksowana w

WoS (15)