Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Method of determination of safety factor on example of selected structure

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Procedia Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 136

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • universal tandem axle trailer
  • dump body
  • cantilever
Strony (od-do)

50 - 55

DOI

10.1016/j.proeng.2016.01.173

Zaprezentowany na

20th International Slovak-Polish Conference on Machine Modeling and Simulations (MMS), 7-9.09.2016, Terchova, Slovac Republic

Publikacja indeksowana w

WoS (15)