Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The Study on the Influence of Diesel Fuel Oxygenates on Exhaust Emissions

Autorzy

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • diesel engine
  • diesel fuel
  • oxygenates
  • exhaust emissions
Strony (od-do)

41 - 75

DOI

10.5772/62005

Książka

Alternative Fuels Technical and Environmental Conditions

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu