Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Alternative Fuels Technical and Environmental Conditions

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Croatia

Wydawca

InTech

Data opublikowania

2016

ISBN

978-953-51-2269-2

Rozdziały
Environmental Aspects of the Use of CNG in Public Urban Transport (s. 1-22)
Rapeseed Oil Methyl Esters (RME) as Fuel for Urban Transport (s. 23-39)
The Study on the Influence of Diesel Fuel Oxygenates on Exhaust Emissions (s. 41-75)