Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ekologiczny modyfikator nowej generacji dla bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

11 - 14

Book

Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r.

Presented on

XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna "Ekologia a budownictwo", 15-17.10.2015, Bielsko-Biała, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.