Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zastosowanie metod chemometrycznych w analizie danych spektroskopowych uzyskanych na powierzchni szkliwa zębów ludzkich metodą spektroskopii Ramana

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

231 - 234

Book

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości. T. 1

Presented on

IX Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 7-9.06.2016, Lublin, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.