Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Infrastrukturalne bariery wdrażania transportowych systemów jakości

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Infrastructure barriers for implementation of transport quality management systems

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Rocznik: 2016 | Numer: z. 111

Typ artykułu ---
Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transport
  • zarządzanie jakością
  • transportowy system jakości
Strony (od-do)

415 - 425

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7