Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The Framework of methodology for identification of organizational maturity with assessment of excellence level of logistics systems

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • excellence
  • maturity
Strony (od-do)

415 - 422

Książka

Proceedings of the 4th Review of Management and Economic Engineering International Management Conference „The Management Between Profit and Social Responsibility” 18th – 20th of September 2014, Technical University of Cluj-Napoca, România

Zaprezentowany na

4th Review of Management and Economic Engineering International Management Conference, 18-20.09.2014, Cluj - Napoca, Romania

Publikacja indeksowana w

WoS (15)