Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Pojęcie "nadwytrzymałości betonu" w postępowaniu przetargowym na betonowe obiekty infrastruktury komunikacyjnej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN "Concrete postlimiting behaviour" cencept in tendering procedure for concrete facilities of communications infrastructure

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

243 - 254

Książka

Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016. T. 1

Zaprezentowany na

IX Konferencja Dni Betonu, 10-12.10.2016, Wisła, Polska