Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pojęcie "nadwytrzymałości betonu" w postępowaniu przetargowym na betonowe obiekty infrastruktury komunikacyjnej

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN "Concrete postlimiting behaviour" cencept in tendering procedure for concrete facilities of communications infrastructure

Year of publication

2016

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

243 - 254

Book

Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016. T. 1

Presented on

IX Konferencja Dni Betonu, 10-12.10.2016, Wisła, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.