Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016. T. 1

Rok publikacji

2016

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-61331-24-7

Rozdziały
Przemysł cementowy w dążeniu do ekologiczności (s. 137-149)
Pojęcie "nadwytrzymałości betonu" w postępowaniu przetargowym na betonowe obiekty infrastruktury komunikacyjnej (s. 243-254)
Wpływ pożaru na jakość i strukturę betonu w ścianowej konstrukcji żelbetowej (s. 553-567)
Kształtowanie wybranych właściwości fizykomechanicznych betonów samozagęszczalnych z dużą ilością popiołów lotnych (s. 729-740)
Konferencja

IX Konferencja Dni Betonu, 10-12.10.2016, Wisła, Polska