Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Security work environment : monograph

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Bezopasnosti rabočej sredy : monografiâ

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

rosyjski

Miejsce

Poznań - Gorzów Wielkopolski, Polska

Wydawca

Institute for Scientific Research and Expertises

Data opublikowania

2016

Liczba stron

159

ISBN

978-83-64249-47-1

Rozdziały
Safety aspects of the manufacturing process (s. 11-15)
The safety of production process of the holes L=5XD - safety aspects of the cutting process during drilling of stainless steels (s. 28-32)
Recommended cutting conditions during drilling of steel (s. 33-40)
Zagrożenia przy obsłudze przenośnika taśmowego z wózkiem zrzutowym BT-650x53,1 (s. 93-147)