Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zagrożenia przy obsłudze przenośnika taśmowego z wózkiem zrzutowym BT-650x53,1

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bezpieczeństwo
  • zagrożenia
  • przenośnik taśmowy
  • wózek zrzutowy
Strony (od-do)

93 - 147

Książka

Security work environment : monograph