Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Economic condition of legal persons in the SME sector - potential participants of the capital market in Poland

Autorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

39 - 54

Książka

Social, innovative and financial dimensions of enterprising organizations

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu