Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Joanna Małecka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

joanna.malecka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 98

ResearcherID

S-2437-2016

ORCID

0000-0002-5017-0417

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
5.1 Ekonomia i finanse: 25%

Rozdziały (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS