Processing may take a few seconds...

Article


Title

Analiza praktyki stosowania Technologii Grupowej w organizacji procesu montażu

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Analysis of the practice of using Group Technology in the organization of the assembly process

Year of publication

2015

Published in

Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Journal year: 2015 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • technologia grupowa
  • proces montażu
Pages (from - to)

I - V

Points of MNiSW / journal

8.0