Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Powietrze atmosferyczne : jakość, zagrożenia, ochrona : praca zbiorowa

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Poland

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Wrocławska

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-7493-942-3

Rozdziały
Ograniczenie wpływu źródeł zaopatrzenia w ciepło na jakość powietrza w obszarach intensywnej zabudowy niskiej (s. 18-29)
Stężenia tlenku węgla i tlenku azotu w spalinach ze spalania agrobiomasy w kotle o mocy 50kW z paleniskiem schodkowym ruchomym (s. 130-139)