Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Stężenia tlenku węgla i tlenku azotu w spalinach ze spalania agrobiomasy w kotle o mocy 50kW z paleniskiem schodkowym ruchomym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Concentrations of carbon oxide and nitric oxide from agrobiomass combustion in a 50 kW boiler with reciprocating step grate

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

130 - 139

Książka

Powietrze atmosferyczne : jakość, zagrożenia, ochrona : praca zbiorowa