Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ograniczenie wpływu źródeł zaopatrzenia w ciepło na jakość powietrza w obszarach intensywnej zabudowy niskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Reduction of influence of the heat supply sources on air quality in areas with intensive low development

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

18 - 29

Książka

Powietrze atmosferyczne : jakość, zagrożenia, ochrona : praca zbiorowa