Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

IT Training - Lecturer or E-Learning? Case Study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 795

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • e-learning
  • teaching
  • didactics
  • training
  • IT
Strony (od-do)

186 - 193

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMM.795.186

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7