Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Jakość stacji i przystanków w aglomeracji poznańskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Wariant tytułu

EN Quality of railway stations and stops in Poznań agglomeration

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kolej aglomeracyjna
  • stacja kolejowa
  • aglomeracja poznańska
Strony (od-do)

169 - 182

Książka

Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego "Logika interwencji" : X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego"

Zaprezentowany na

X konferencja naukowo-techniczna z cyklu: "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego", 17-19.06.2015, Rosnówko,Poznań, Polska