Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Environmental Aspects of the Use of CNG in Public Urban Transport

Autorzy

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • bus
  • CNG
  • exhaust emissions
  • pems
  • RDE
Strony (od-do)

1 - 22

DOI

10.5772/62978

Książka

Alternative Fuels Technical and Environmental Conditions

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana