Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zużycie energii przez budynek mieszkalny – wyniki pomiarów i analiz

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Published in

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

Journal year: 2015 | Journal volume: t. 7 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • ocena energetyczna budynku
  • zużycie ciepła
  • budynek wielorodzinny
Pages (from - to)

9 - 14

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.