Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

The impact of sudden deterioration in weather conditions on road safety

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Title variant

PL Badanie nagłej zmiany warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Year of publication

2015

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2015 | Journal volume: vol. 67 | Journal number: no. 4

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • road safety
  • driver’s concentration
  • simulator
  • MindWave
  • EEG
Abstract

EN Sudden deterioration in weather conditions can cause dangerous traffic events. In 2014 there was over 3 200 road accidents during rain on polish roads and about 500 took place in the pres-ence of snow or fog. The paper presents a study of concentration changes during simulation training of drivers carried out at the Institute of Internal Combustion Engines and Transport at Poznan University of Technology. With the use of a technically advanced passenger vehicle simulator AUTOSIM AS1200-6 and the bioelectrical brain activity monitoring device MindWave produced by Neu-roSky it was possible to determine the effect of a sudden deterioration of weather conditions on the concentration of the driver. Studies have shown that for the majority of respondents a sudden change in weather conditions strongly influenced the level of concentration of the driver.

PL Nagłe pogorszenie warunków atmosferycznych może powodować występowanie bez-piecznych zdarzeń drogowych. W 2014 roku na polskich drogach odnotowano ponad 3200 wypadków drogowych w czasie deszczu, a około 500 podczas opadów śniegu lub podczas mgły. W pracy przedstawiono analizę zmian koncentracji kierowcy podczas treningu symula-torowego. Badania przeprowadzono w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Poli-techniki Poznańskiej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego technicznie symulatora pojazdu osobowego AUTOSIM AS1200-6 oraz urządzenia do monitorowania aktywności bio-elektrycznej mózgu MindWave produkowanego przez NeuroSky możliwe było określenie wpływu nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych na koncentrację kierowcy. Badania wykazały, że nagłe zmiany warunków pogodowych mają silny wpływ na poziom koncentracji kierowcy.

Pages (from - to)

25 - 36

DOI

10.21008/j.2449-920X.2015.67.4.03

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.