Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The impact of sudden deterioration in weather conditions on road safety

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

PL Badanie nagłej zmiany warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 67 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • road safety
  • driver’s concentration
  • simulator
  • MindWave
  • EEG
Strony (od-do)

1 - 12

DOI

10.21008/j.2449-920X.2015.67.4.03

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6