Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Proposal to modifity the wheel profile of Poznan Fast Tram

Autorzy

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Propozycja modyfikacji profilu koła tramwajowego Poznańskiego Szybkiego Tramwaju

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Pojazdy Szynowe

Rocznik: 2016 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

46 - 54

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

4