Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Szymon Finke

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

szymon.finke@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 12

ResearcherID

AAF-2469-2019

ORCID

0000-0002-1662-7612

Google Scholar

s84629IAAAAJ&hl=pl&citsig=AMD79or7d41dG1hsFuiGpO3WCSfI23uWJA

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS