Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Optimum energetyczno-ekonomiczne rozwiązań instalacyjnych budynków energooszczędnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • dyrektywa europejska
  • koszt globalny
  • budynki mieszkalne
  • budynki hotelowe
Pages (from - to)

241 - 252

Book

Budownictwo energooszczędne w Polsce : stan i perspektywy

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.