Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Urządzenia do bierno-czynnej pionizacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

381 - 397

Książka

Projektowanie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami : badania, analizy, oceny, konstrukcje