Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Projektowanie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami : badania, analizy, oceny, konstrukcje

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-941828-0-9

Katalog

xx003449746

Rozdziały
Twórcze wyzwania projektowania dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami – studium przypadku dużego projektu badań stosowanych (s. 49-66)
Badania ankietowe preferencji użytkowników wybranych produktów i innowacji projektowych wspomagających mobilność i użyteczność obiektów otoczenia seniorow i osób z niepełnosprawnościami (s. 67-90)
Nowe rozwiązania techniczne wspomagające jakość życia seniorów i osób z niepełnosprawnościami (s. 91-107)
Poszukiwanie potrzeby i koncepcji rynkowej innowacji projektowej wspomagającej mobilność seniorów i osób z niepełnosprawnościami (s. 108-122)
Charakterystyki geometryczne i siłowe przestrzeni manipulacji u seniorów i osób z niepełnosprawnościami (s. 123-155)
Badania nad parametryzacją geometrycznych i siłowych przestrzeni manipulacji seniorów i osób z niepełnosprawnościami (s. 156-186)
Wykorzystanie metody projektowania współuczestniczącego oraz technik projakościowych w projektowaniu kuchni integracyjnej (s. 187-206)
Podnoszenie i odciążanie środków technicznych wyposażenia kuchni integracyjnej (s. 207-228)
Kształtowanie przestrzeni dostępnej - koncepcje kuchni dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami (s. 229-278)
Program i metodyka badań ergonomicznych weryfikujących projekty kuchni integracyjnej (s. 279-298)
Badania siły i precyzji ruchowej oraz postrzegania wzrokowego wyposażenia kuchni integracyjnej (s. 299-305)
Badania dostępności elementów wyposażenia kuchni integracyjnej metodami inżynierii wirtualnej (s. 321-353)
Zarządzanie cyklem życia mebli kuchennych dostosowanych do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami (s. 354-379)
Urządzenia do bierno-czynnej pionizacji (s. 381-397)
Urządzenia do ćwiczeń w odciążeniu kończyn (s. 398-414)
Modelowanie ruchu użytkownika wózka inwalidzkiego w systemie anybody z analizą wysiłku mięśni (s. 415-429)
Platforma rodziny produktów transportowych i rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich (s. 442-462)
Metoda projektowania platformy rodziny wózków lub pojazdów asystujących i rehabilitacyjnych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami (s. 463-484)