Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ temperatury na plastyczną redystrybucję momentów w belkach żelbetowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

133 - 146

Książka

Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin profesora Andrzeja Ryżyńskiego