Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Do OHS Staffs understand problem of psychosocial risk at work? Pilot study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • ohs
  • occupational risk
  • psychosocial problems
  • stress at work
Strony (od-do)

283 - 285

Książka

Occupational Safety and Hygiene SHO2016 : proceedings book

Zaprezentowany na

SHO2016 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, 23-24.03.2016, Guimarães, Portugal

Publikacja indeksowana w

WoS (15)