Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badania wydajności cieplnej aluminiowego sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Investigation of Heating and Cooling Power of Ceiling Panel

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2016 | Tom: T. 47 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • panel sufitowy
  • grzanie
  • chłodzenie
  • wydajność cieplna
Strony (od-do)

413 - 417

DOI

10.15199/9.2016.10.4

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10