Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza zużycia stalowych pierścieni współpracujących z żeliwem sferoidalnym poddanym laserowej obróbce cieplnej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN A wear analysis of steel rings workings with nodular iron after laser heat treatment

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Tribologia

Rocznik: 2015 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zużycie przeciwpróbek
  • laserowa obróbka cieplna
Strony (od-do)

99 - 107

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15