Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Monitoring of the Human Resources Process: Example in Automotive Industry

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 809-810

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • SME
  • human resources
  • process monitoring
  • automotive industry
Strony (od-do)

1384 - 1389

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.1384

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7