Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Improving the performance of a filling line based on simulation

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 145

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

042024-1 - 042024-14

DOI

10.1088/1757-899X/145/4/042024

Uwagi

Article Number: UNSP 042024

Zaprezentowany na

ModTech International Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering IV, 15-18.06.2016, Iaşi, Romania

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Publikacja indeksowana w

WoS (15)